I område mellom Rytteraker og Svendsrud, ligger det et fint turområde. Det har regnet i konstant i over ei uke, men vi fikk på oss regntøyet, og kom over dørstokken. Jeg brukte mitt ZPacks Vertice jakke, bukse og overtrekksvotter, samme settet jeg brukte på turen fra Østfold og hjem.

Det har regnet i flere uker, så også i dag. Det er såvidt høsthveten spirer på jordene, den holder på å drukne. Vi parkerte på Kjellerberget.

Flott mosebunn, med bregner i høstfarger. Konemor hadde ikke vært i dette området før.

Vi gikk først ned til husmannsplassen Rolighet ved Sælabunn.Her ser vi innover i Sælabunn og øya som heter Evangelieholmen til høyre.

Røyselandet i regnvær

Her ser vi mot Sandvika, Rytterakertangen i bakgrunn.

Vi ser ut i fjorden, tungt vær i dag.

Denne bjørka må være utrolig gammel. Vi ser Tyrifjorden og Rytterakertangen i bakgrunn. Full høst og det regner.

Ser på laftekassa at huset er gammelt. Men fint vedlikeholdt og tydeligvis i bruk.

Veldig bratt sti ned hit, nesten klyving.

Sjelden rett sti mellom Rolighet og Sandvika ved Sælabunn – Alle trær på geledd – Sjelden å se at buskene står så på så rett linje. Det må være plantet i sin tid.

Et par kanoner også ved et hus.

Det er full høst, regn og lave skyer. Vi ser Røysehalvøya til venstre, Bønsnes rett frem, og Frognøya. Litt til venstre Svartøyene og i skyene bak ligger Finnemarka.

Vi er på en litt bortgjemt plass mellom Sandvika og Borgen på Rytteraker.

Stedet heter Borgenvika.

Litt lysere over Røyse.

Her står vi ytterst på brygga og ser innover Sælabunn.

Når en ser på grunnmuren, må dette være en gammel husmannsplass.

Stedet heter Sandvika.

Flotte Kalkfuruer på tangen ved Borgenvika. Vi ser Svartøyene og Rytterakertangen, Finnemarka ligge bak i skyene.

Et fint sted å bade her i Borgenvika, som ligger i Sælabunn. Rytteraker og Rytterakertangen  i bakgrunn, bak i skyene ligger Krokskogens rygg.

Konemor finner et fint sted å stupe uti.

Vi ser Svartøyene og Rytterakertangen, Finnemarka ligge bak i skyene.

Limovnstangen er nesten ei øy.

Her skimter vi Rolighet – det røde huset på tangen bak. Vi står på tangen i Sandvika.

Det er så grått at det nesten går i ett ut fjorden.

Fint å bade her, og Sælabunn er grunn, så vannet er litt varmere her enn mange andre steder i Tyrifjorden.

Her skimter vi ene gården som heter Borgen.

Vi kom også over en malplassert stein. Veldig rart når disse dukker opp. Er nok fraktet av isen under forrige istid. Men desverre ikke lett å få noe bra bilde av. Men kunne sikkert vært en kjentmannspost. 

Bladene dekker skogsveien på en flott måte. Konemor i rødt lyser opp. Skrev tekst og sendt inn en del av bildene til Markadatabasen. 9 stk ble lagt ut og får et lengre liv.

Ble over 5 km og tok sin tid. Topokart appen funker bra.

Det ble forbausende mye opp og ned.

iPhone melder dette, det er bra samsvar. Her er også det andre jeg har gått i løpet av dagen.

La dette ut på Instagramkontoen min. Ok respons.

La dette ut på den private instakontoen.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder