Gullerudmarka Classic – 3 tjern på samme tur

Teksten er hentet fra Markadatabasen: Gullerudmarka er området i den sørvendte, lune Åsakroken mellom Åsaveien, Hadelandsveien, Holsledningen og Fleskerudveien. Det er svært interessant geologisk og botanisk, og også geografisk med mange skarpe åsrygger i forskjellige retninger. Berggrunnen av skifrig kalkstein gir grunnlag for mange og sjeldne karplanter og sopper. Det Les mer…