Når vi var tenåringer var vi mye i skogen, og i disse områdene. Raskeste vei å sykle i en del tilfeller. Så siden det blåste mye i Sundvolden, ble dette valgt som lokal tur i dag.

Vi er like sør for Vikåsen naturreservat og Biliåsen landskapsverneområde ligger i Hole kommune i Buskerud og utgjør tilsammen 535 dekar. Områdene ligger rett nord for Vik sentrum og ble fredet 12. februar 1982.

Kalk- og næringsrik grunn, liten vanntilgang og høye sommertemperaturer danner grunnlaget for den særegne vegetasjonen en finner i verneområdet. Vanlige arter er rødflangre, blåveis, kantkonvall og blodstorknebb. Hvit- og gul bergknapp og bergmynte er også typiske. Teksten er hentet fra Wiki.

Det vanlig kartet viser lite stier.

Open street viser mere, men det går stier på kryss og tvers, da dette område er i mye bruk. Alt av kart som kan gjøres i Topokart appen er et lite triks.

Flotte blåveis i veigrøfta ved Løken barnehage

Veien opp fra Løken mot Bili gård

Her i et av husene til venstre bodde Arne V. En meget hyggelig mann, som jeg har mange gode minner om.

Vi ser sydover mot Rytteraker og Finnemarka.

Bili gård på Biliåsen. Denne gården ligger fint til rett syd for Biliåsen landskapsverneområde, og du ser den når du sykler opp bakken fra Vik mot Borgeng. 

Byggefeltet på Bili

Her går det to veier, men jeg skal til venstre, men vet at da er det mulig å gå en runde og komme igjen på stien til høyre.

Inn i landskapsvernområdet.

Flotte stier

Fine å sykle, jogge eller gå tur.

Vikåsen naturreservat og Biliåsen landskapsverneområde  Har mye geologi og mye planter. Helt hva det er veit jeg ikke. Men det er lagt masse rajer i bunn. Et mulig uendelig hull? 

Her er en post for Vik skole.

Tok denne lille stien som gikk ned mot Koksrudjordet.

Den eneste skituren jeg rakk i bygdeløypene denne sesongen var her på dette jordet. Det var før jul, og marginale forhold. Men som en av få har jeg gått 🙂

Dette viser også hvor viktig grunnarbeid er når det er lite snø.  Broa kommer fra Viksåsen Naturreservat.

Løypetrasen sett sydover på Koksrudjordet. Lett å se hvor løypa har gått. Snitting av halm er viktig. Viksåsen Naturreservat til venstre.

Løypetrasen sett vestover på Koksrudjordet. Lett å se hvor løypa har gått.

Løypetrasen sett nordver på Koksrudjordet. Snitting av halm er viktig. Viksåsen Naturreservat til høyre.

Litt typisk for område, på vestsiden er det litt skrått og litt stein

Mye toppbrekk og nedfall.

Perfekt for å slå opp telt.

Meget bra infoskilt – liker å lese disse.

Flott med litt kart også.

Gården Halden som ligger i Viksbråtan inne i Vikåsen naturreservat. Noen hester lufter seg, flott gård i et meget flott område. Ei litt skjult perle. 

Her har Vik skole/SFO en plass i skogen. Venor gamme.

Doen er låst.

Forskjellige utvalg og uendelig med fuglekasser i nærheten.

Gammel steinmur, og skiløypa har fått en bom…

Mer skrå sti – veldig typisk for Holebygda.

Innerst i Solbakkenveien går stien inn til et flott turområde. Dette er mye i bruk,både til tur, og for skoleelever som går absolutt korteste vei til ungdomsskolen. 

Det er satt av areal for adkomst

Inngangsporten til Vikåsen naturreservat og Biliåsen landskapsverneområde  fra byggefeltet Løkenmoen

Hadde ikke tid til å følge denne, artig skilt. Må bli en annen dag.

Kom ut på Bilijordet, men ville finne stien rundt. Her er det korn til vanlig, og ikke lov å gå.

Nye boliger, er det satt av plass til å passere? Noen liker ikke at de gås rett ved boligen, selv om det har blitt gjort i sikkert 100 år.

Dette utsiktspunktet ligger rett ved Vikåsen naturreservat og Biliåsen landskapsverneområde.

God utsikt over Vik, fra en litt annen vinkel en det fleste er vant til. Er til og med en krakk å sitte på der! 

Ser vik skole og Braksøya flott.

Gikk her hvor stien har gått før.

Men stien blir flyttet, slik at den går i kanten av jordet.

Bra det blir tatt hensyn til friluftslivet.

Håper det blir merket, ikke lett å skjønne ellers med mindre du er veldig lokal.

Det er vel derfor det er satt opp en merkepinne.

Gikk ned veien mot løken igjen

Løken Barnehage – Det er ikke mye vårtegn bortsett fra massevis av blåveis. Et sted som er fint å parkere om du skal gå til Vikåsen naturreservat og Biliåsen landskapsverneområde eller til Storøysundet–Sælabonn naturreservat hvor også Lemostangen naturreservat inngår. Det går en sti som er delvis mulig å sykle rett over til Heksehuset. 

Ble en flott runde.

Tar meg god tid, og ei kort pause også på turen.

Mer opp og ned enn forventet.

Dette ble insta innlegget.

Som vanlig flott kveldshimmel. ?


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder