Det er minst 4 forskjellige systemer for kart på nettet. Det å velge rett er ikke lett.

Norgeskartet har mye info, mye navn etc, men mangler ofte en del stier etc.

Open street har ofte mye fler stier, og artig punkter fra feks kjentmannsmerke inne.

Mapant har hentet info fra orienteringskart – vanvittig detaljert enkelte områder.

Skiforeningens (Markadatabasen) sommerutgave sykkelruter

Skiforeningens (Markadatabasen) vinterutgave skiløyper. NB de går her på dyrka mark.

Så det å sjongelere mellom disse og kan gi deg mye info om du ønsker å finne nye stier etc.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder