Her er ruta jeg kjørte. Sjekket om den var mulig å kjøre som plan b. Plan a var den vestre skogsbilveien, men den var stengt. Plan C var ruta som Eivind hadde foreslått, men var veldig vått, varmt og rått etter nattas vær. Bra sykkelvei nesten helt til Langvassdalen, noe løst, og noe traktorvei, men traff 2 lokale som ga gode tips og det ble en hyggelig samtale, trivelig folk oppi området her. God tid og et flott lynne ?

Vegen fra Langvassdalen er bare 2 spor, litt gjengrodd.

Her skiløypa/sykkelstien rett forbi.  Vi skimter Langvatn i bakgrunn.

Hytta er lite i bruk ifølge et par lokale jeg traff på turen. Mye mose på taket. Traktorvei inn fra Langvassdalen. 

Gammel rusten sag på utedoen ved Langvatn

Sett sydover

Langvatn sett fra hytta. Flott tjern, dog uten ørret, da det ikke er noen gytebekker ifølge de lokale jeg traff i dag.

Sett nordover.

19 grader på hytteveggen i skyggen, og klamt.

Ei geit er en liten slede som du legger tømmeret oppå, og drar med hest eller annen redskap.

Denne er nok noen år gammal.

Løypetrasen og Trillestien ved Langvatn

Smal trasé – scooterkjørt

Blåmerket sti mot Vardehøgda.

Grønt, sol og flott å gå

Klopp over liten bekk ved Langvatn på vestsiden.

Veldig sliten klopp ved Langvatn. Denne Kloppen trenger nok litt service, men det er utrolig hva litt snø gjør oppå selv delvis defekte klopper.

I krysset på østsiden deler sti og skiløypa lag.

Skiløypa går over Langvatn og myrer til Vika.

Langvatn blank og stille. Her kommer skiløypa ut på tjernet, gjør en sving og fortsetter nordover. Du ser åpningen i bjørkeskogen helt i enden.   

Scootertrasen ned på Langvatn

Du ser hullet i vegetasjon hvor løypa går inn.

Langvatn og utsikt sydover fra Scootertrasen. Motlys, men Langvatn har nok fått navn etter fasongen.

Krysset der trillestien/blåmerka sti skiller lag

Bra med skilt

Krysset i Langvassdalen. Dette er et stort kryss. Både sommer og vinter. Det går en rekke trillestier herfra, og skiløypa går til venstre i bildet om vinteren. Bra merket.

Scooterløypa/traktorveien mot Langvatn

Lite brukt traktorvei, ok minus å sykle. Men flott underlag for skiløyper.

Det er bra merket i krysset i Langvassdalen.

Her er det mange mulige valg spesielt på sommeren, med trillestier/skogsbilveier og turstier.

Trillestien mot Grindervangen. Her kan du også komme til Vardehøgda

Tatt motsatt vei

Ok vei å sykle.

Skogsbilveien rett frem fører til Langvassdalen og Langvatn

Her tar trillestien av fra skogsbilveien fra Inngjerdinga.

Trillestien som fører til skogsbilveien til Råkalidammen

Skogsbilveien til Inngjerdinga fra krysset sør for Langvassdalen.

Denne er i bra stand og er tydeligvis bra vedlikeholdt.

Kryss nord for Inngjerdinga

Skogsbilveien mot Inngjerdinga, østre veien

Krysset ved Inngjerdinga

Flott sykkel/skogsbilvei mot Langvassdalen. Skiltet med sykkel og pil.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder