Litt teknisk krøll på dette innlegg. Litt små å store bilder omhverandre, men blir for mye jobb å rette det nok en gang… (3 forsøk -så langt)

Hei, nederst ser du ruta jeg tok. Veien inn hadde en kraftig bom, så planen var å sykle inn. Men grunneieren som jeg traff dagen før han kom med mange gode tips. Fikk mye tips og stoppet der når turen var ferdig. Det var meldt regn, og jeg sparte nok en dag på hans hjelp. Utrolig mye snille folk på bygda, om du spør om hjelp og forteller hva du skal’ama 😀.

Bommen ved Rv2416 Østsinnilinna – Bergsætervegen

Solid bom, plass til å parkere en 3-4 biler ved bommen. Det er regnværskyer og det er meldt regn. Du ser skyggen av bilen.

Bergsætervegen – flott sykkelvei

Flott vedlikeholdt vei, her er det mulighet for fler fine sykkelturer, blant annet inn til Mårsjøen

Flotte myrer syd for Kolsrudsetera

Bildet er tatt nordøstover fra Bergsætervegen

Bergsætervegen krysser Steinsengmyra.

Flott sykkelvei, som går på tvers og rundt myra på flere steder.

Myra ved Lusdalsputten

Denne flotte myra ligger sør for Steinsengsetera og heter Steinsengsmyra.

Åpne store flott myrer, med gult fint høstgress.

Stien fra Gardsetera passere sydover til Brasethovde

Bra merket stisystem her ved Bergsætervegen

Forøvrig flotte sykkelveier i område, ganske flatt også.  Bildet er tatt mot vest.

Skilt For Fløyterrittet.

Dette står mellom Veslevatnet og Bergesetervatnet. Litt gjengrodd, Det har vært en utrolig vekst sesong i år, og rittet har ikke vært kjørt på flere år.

Slike hjelpepiler er til god hjelp.

Krysset mellom Veslevatnet og Bergesetervatnet.

Til høyre kommer du til helt til Brudalen og Elvebakken, stor veisystem. Til venstre kommer du til Mårsjøåsen eller Mårsjøhøgda som de sier lokalt.

Mårsjøhøgda eller Mårsjøåsen som det står på kartet

Her går stien i løypetrasen, som forøvrig er sjelden fin.

Jevnt fint, mye flotte furuer, og utsikt på toppen. Dette er like etter skogsbilveien slutter.

Toppunktet i sikte.

Staken på toppen av Mårsjøåsen

Greit med slike staker, da veit du at du er på toppen.

Mårsjøåsen har utsikt, og planke til å sitte og se på utsikten blant annet mot Mårsjøen.

Flott utsikt østover mot Snertingdalen

På klare dager ser du nok langt herfra. Det har vært snakk om å sette opp en gapahuk i området her. Men østsinni stigruppe, har vel bygget en gapahuk annet hvert år tror jeg.

«Runer» i tre

Disse står på staken på toppunktet på Mårsjøåsen. Det er nok ØF og så 2 bokstaver jeg ikke greier å gjette og L. Sikkert noen i Østsinni grunneierlag SA som vet svaret.

Du skimter Mårsjøen fra Mårsjøåsen/høgda

Lave skyer i dag, men du ser Mårsjøen

Mårsjøåsen er på 672 moh, og slike åsryggen eller høgder med flotte furutrær er veldig fascinerende.

Bildet et tatt mot øst, og vi skimter Mårsjøen gjennom skogen.

Bålplass på Mårsjøhøgda. Helt tydelig at det er flere som dette er et fint sted å raste.

Mårsjøen, det er siste punktet på lista!

Fint område.

Litt lenger øst ser du Mårsjøen bedre.

Prøvde å finne et flott utsiktspunkt over Mårsjøen, men det fantes ikke.

Men så ei hytte på andre siden av Mårsjøen. Ditt måtte jeg komme meg.

Flotte furu på Mårsjøåsen.

Mårsjøen i bakgrunn, bildet er tatt mot nord

Gikk til jeg havna på ei stor myr.

Litt svingende lys så ble mye bilder…..

Flotte furuer, flotte fine myrer, perfekt for å lage skiløyper, gikk et stykke over åsen til jeg havnet i dette flotte myrområdet.

Snudde og gikk tilbake samme vei.

Breit og fint, her kommer snøen helt ned, og blir ikke hengende i trærne.

Ble fint foto lys…..

Bilder tatt på veien tilbake, like før selve toppen.

Liten snuplass for traktor. Dette er også løypetrasen. 

Enden av traktorveien på Mårsjøåsen

Ruta jeg gikk er grønn. Rød er traktorveien, blå stiplet er skiløypa, lilla linje en plan for å gå til hytta.

Løypekrysset vest for Mårsjøen

Her går Brattsverunden og Ellingsverunden sammen til Snauhaug Skistadion. 

Løype går vestover mot Skålmyra

Perfekt for løyper! 

Fløyterrittet gikk her samme sted som løypekrysset.  Men må bli bæring av sykkel i myr, om jeg skjønner trasen rett. 

Må være en gammel trase, for i 2017 gikk den ikke her.

se http://nlinett.no/filarkiv/Fløyterrittet%202017%20kart%20over%20trasè.pdf

Nordre land IL som har/hadde dette rittet. 2014 og 15 avlyst i 2017.

Mer info

Selve krysset sett fra nord 

Traktorveien opp til Mårsjøåsen fra Ytterlia/Mårsjøen

Det går en meget flott traktorvei, som er syklebar. Her går også Brattsverrunden om vinteren.

Bildet er tatt oppover mot krysset Brattsverunden/Ellingsverrunden.

Traktorveien opp til Mårsjøåsen fra Ytterlia/Mårsjøen

Det går en meget flott traktorvei, som er syklebar.

Her går også Brattsverrunden om vinteren.

Bildet er tatt nedover mot Ytterlia.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder