Da har som kjent Stolpejakten kommet til Hole, 51 stolper.

Men det kom et styrtregn med hagel når jeg hadde tenkt å reise ut. Men pakket ferdig, og det så ut som det skulle bli ok vær når regnet passerte – og det skulle gå fort. Men det ble kaldt.

Stolpene er spredd utover, men så et system på hvordan de kunne tas.

Startet ved Steinsbystranda, med en liten baktanke. Bra vær og litt sol av og til.

Neste stolpe var ved Strandveien.

Så opp Strandbakken – undergangen E16

Ved Høyenhall sto det en stolpe.

Ved broa over E16 ved Rudstunet var det en.

Ved Innkjøringa til Rudstunet stod det en

Ved leikeplassen i Henry Rudsvei var det en.

Ved krysset Sigurd Ribbungsvei sto det en, da er gangstien fra Henry rudsvei grei å vite om.

Via småveier til Pilegrimsveien og vi ser Koksrud

Her går skiløypa som vi kaller «Italia» på vinteren. Litt overskyet

Ved Jomfrulandsveien ser vi nok en gang Koksrudjordet og Viksåsen

Snudde og opp i Solbergsvei, la opp slik at det blir litt flatt og ikke bare bakker.

På toppen av Rudvangveien der hvor Valborgstien kommer opp, stod eneste røde stolpen

Vi ser ned på Selte og Steinsletta, den grønne øya er Kjerkebakke. Sørum og Mo går i bakgrunn.

Ved småbruket Steinsrud stod det en stolpe.

På snarveien på Viksenga sto det en. Koksrudjordet er flott, og Viksåsen like så,

Ved krakken ved Kjellerberget hvor du ser mot Skredhaugen og har selve kleiva som en V i ryggen på Kroksogen sto det en stolpe, litt langt ut i veien.

Ved Rampateltet på Kjelleberget stod det en. Litt lurt plassert.

Ved Viksengafeltet stod det en, vi ser over til Jensrud dvs nordover.

Ved innkjøringa til Rytteraker var det også en stolpe.

Her går også skiløypa om vinteren

Ble en rast og litt mat i Gapahuken ved Heksehuset, vi ser Løken på motsatt side.

Da er det kjekt å kunne snarveien over jordet til Løken Barnehage.

Ved Løken, det hvor Løkenmoveien går inn sto det en

Ved Leikeplassen på løkenmoen stod det også en

Ned Brattbakken til jordet ved Herredshuset. Her går også skiløypa på vinteren.

Inn gamleveien ved Vik. Her ble det en liten diskusjon med et ektepar med elsykler om hvilke vei jeg skulle ta Gjesvoldåsen. Hun mente om Fekjær, han om vanntårnet. Men han hadde syklet, hun hadde trillet.

Det ble om fuglekassene på Gjesvoldhagen som oppnavnet er i bygda. De står rett på bakken…

Vik sett fra Gamleveien – Herredshuset rett fram

Her er det flott utsikt om du går 5~10 meter ned på jordet.

Mange går/sykler forbi her uten å få det med seg.

I bunn av svingen, stod en stolpe, ergo du mista all farta..

Ved jordekanten hvor du ser Åsplassen stod det en, bratt opp til vanntårnet

Fint område

Atraksjonssklit uten attraksjon

Her står ikke stolpen på rett sted en gang. Men minnesmerke er bare ei steinrøys med mose.

Så et stort flott ekorn, men var litt treg med å få tatt bildet. Ar ca 2 meter fra meg, og helt i ro, til jeg tok opp mobilen.

Vanntårnet på Gjesvold

Utsikten på Gjesvold, en av flere

Måtte parkere og ut å se her.

Vi ser mot Borgen og Rytteraker, Sælabunn og Røysehalvøya bakerst.

Mot Gjesvold

Sørenden av jordet ved Åsplassen, flott jorde oppe i høyden.

Fekjærveien går ganske langt opp.

Ved Fekjær syklet jeg et jorde for langt… måtte snu.

Gjesvold Utfartsparkering hadde fått en stolpe.

Her er det bord, men vind.

Ble å kjøre ned til vik for å ta pausa der.

Ved Vikskole mot senteret var det en stolpe.

Ved fotballbanen på skolen var det en.

Ved undergangen E16 på Vik var det en stolpe, kunne tatt denne første gangen, men visste jeg måtte forbi 2 ganger.

Ved Vik og Steinsfjorden Biotopvernområde var det en stolpe, her var det også rastebord, men mye støy fra E16.

Ved Cirkel K og båthavna var det en ved innkjøringa.

Ved Ladestasjonene på nordsiden av Cirkel K var det også en stolpe

Snudde og tok pausa ved stranda på Cirkel K -Vik

Endene samler seg.

Skal de sydover snart?

Flott vær for pause.

Hit blir det nok mange turer til vinteren.

Her legger isen seg fort. Krokskogens rygg i bakgrunn

Opp og rundt Shell ved Kulturhuset.

Det var også en stolpe ved innkjøringa til Vik Skole, men den har jeg ikke fått bildet av.. den var knekt, så måtte gi beskjed om det via appen.

Gjennom gamlehjemmet og opp til Herredshuset, og Coronabrakka. Litt rart sted å sette stolpen!

Opp viksbakken, på toppen var det en stolpe.

Fin utsikt her over fjorden. Ser ut til å bli boligfelt.

Videre nordover.

Stolpe på toppen av gangveien vårfarger Cirkel K.

Her vurderte jeg om jeg skulle legge om ruta, og sykle nedre vei. Som plan B.

Opp på gangbrua over gamle E16. Vi ser sydover

Ved toppen av ungdomskolen var stolpen revet ned. Ungdomsskole og bare strips – det kan ikke gå bra. Sendte inn melding.

Opp mot Gården Koksrud. Her går Italia skiløypa, og du kan ta gangveien til stolpen i andre enden av gangveien, men den var alt tatt.

Stolpen ved innkjøringa til ungdomskolen/Koksrudveien – den burde ha stått på siden hvor gangveien er.

Siste stolpen ved den røde bua ved Ungdomskolen.

Ble plan B tilbake. Her har jeg ikke vært på mange år.

Stien på kartet er borte….

Det har til å med blitt gjerde her.

Men ble ca 19 km og 3.5 times tur.

Ble noen høydemeter også.

Dagens rute, lokalkunnskap er kjekt. En liten feil på 51 stolpet, må være bra.

Avsluttet det hele med et stup, uten å ha kjent på vannet, det var derfor jeg startet ved stranda. Klikk på bilde eller linken for filmsnutt

https://www.tur1.net/wp-content/uploads/2020/09/img_3013.mov

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder