Gruppa til Gisela, Rolf, Terje og Per traff partiet ved Tyristrand og råka der.

Litt info som kan være greit å vite:


Ved Tyristand er det en åsrygg under vann. Dypere enn 5 meter  – Gul på kartet utenfor moloen.
Det er her Nve har målestasjon Skjærdalen som måler høyden i Tyrifjorden.

Slik så det ut for ei uke siden. Råka fra Storelva dukke opp igjen ved Tyristand. Det er ikke utløpet på elva fra Holleia som lager dette, men påvirker nok noe.
Tatt fra Moloen

Trikset er å gå nærme land


Sort er første kryssing da vi gikk til Drolsum, orange er når vi krysset blindt på snø. Men vi viste at i området det var det tynt og tok forhåndsreger pga dette. Vi trodde det var elva fra Holleia som gjorde det, men fikk det ikke helt til å stemme.


Vannføringa i Døvikfoss, viser betydelig høyere vannføring enn normalt 25/75% er det grønne område – data fra Nve.


Var jo helt utrolige satellittbilder som kom ut i går. Trolig kunne dere gått hele veien på vestsida, mulig der måtte på land over en odde.


Iskartet viser en normal vinter. Vinteren i år er spesiell, men jeg mener utløpsosen fra Storelva ligger litt feil. Men hovedvindtretingen teller mye, og ofte er isen langs Gomnes dårlig.

Den røde streken er trackinga til Anders A.R. den 25 februar hvor de bokstavlig talt havnet på tynn is i tåka… de gjorde også et mindre bra sporvalg. Burde i de minste gått tilbake, og du ser de har slitt, uten å skjønne hvorfor.

Dette burde muligens vært lagt ut på Turskøyting Østlandet eller skridsko, eller et annet nerdested, Infoen ligger på iskartet i en observasjon der.

Men dere husker det vel til neste korsvei.

Blir artig å lese turrapporten 😀 – dere fikk en lang dag!


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder