Dnt har en rekke flotte små digitale kurs.

Til sammen har jeg tatt 25 små bolker – grovt 7 timer, fordelt utover. Men av en eller annen grunn, er det få som tar disse kursa. Du kan ta de mens du ligger på sofaen. Så langt er det bare 2 i lokalavdeling her som har tatt alle. I de avdelingene på landsbasis som det er folk som har laget seg en bruker er det fra 10~42% gjennomført i snitt. Men det er få som har laget seg en bruker, lokal er det langt under en prosent. Av disse er de ca halvparten som ikke har tatt noe kurs. Veldig rart, med et så flott opplegg.

Det er alt fra Etikk, styrearbeid, hyttevakt til merking av sti etc. om du kan det, er det nyttig repetisjon.

Annet er blant annet Covid-kurs etc.

Men DNT trenger nok litt korrekturlesing. CO2 forgiftning er en dykkersykdom, CO – forgiftning er noe helt annet! Kullos😵

Men sendte de et tips. Så med litt flaks fikser de det.

Men har da fått et diplom!


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder