Da anker Oslo kommune. Ikke uventet.

Det er også en ny sak som er avgjort:

Link til innlegget, Skistars primære innvending mot bevisvurderingen har vært at kvinnen, etter deres syn, ikke fulgte med på hvor hun kjørte. Det er lagmannsretten som har avgjort, og Skistar vurderer å anke til Høyesterett.

«Slik lagmannsretten ser det er vi her noe nær et kjerneområde for foretaksstraffen – når det er funnet bevist brudd på sikkerhetsvurderinger, manglende risikovurderinger og analyser og svikt i organiseringen og gjennomføringen av en forsvarlig internkontroll», heter det i dommen.

De andre sakene inne friluftsliv er det ikke noe nytt i etter det jeg vet.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder