Med så mye snø, islegges ofte store vann. Tyrifjorden er et typisk slikt vann. Så mellom snøbygene gjelder det å følge med. Alt er fargebilder, selv om det er nesten grått/hvitt.

Startet med å ta bilde hjemmenifra. Som referanse. Så opp med drona.

Holsfjorden skal være åpen ifølge ei sikker kilde. Men det ligger is langs kanten på Finnemarkasida og over til Frognøya. Videre følger isen øyene rundt til Storøya, men Geitøya har bare en iskant rundt seg. Antar at Utøya har bare åpent vann rundt seg.

Ser ut som mye sørpe langs iskanten, antar tynn is under. Det har kommet ca 30 cm siste døgna og totalt har vi 40-50 cm snø i terrenget. Meldes om betydelig mengder overvann på Steinsfjorden, og antar at dette også gjelder Tyrifjorden.

Storøysundet med Frognøya i bakgrunn og vestsida bakerst. Tyrifjorden blir også tappet forsiktig ned, nå er den på 62.515 moh. Det syns ved at oset er på sida mot Storøya.

La også ut farevarsel:

Veldig ujevn islegging, og snø/sørpelagt tynn is. Siden Storelva var sørpelagt helt opp til Helgelandsmoen, og delvis opp til brua, er trolig også Nordfjorden helt is/sørpelagt, men da stedvis helt uten bæreevne.

Kategorier: Turskøyter

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder