09:48 – 13:13 den 14 januar

Da inviterte DNT Oslo sine turskøytefrivillige til avanserte redningsøvelser i Kroksund. Kroksund er der hvor E16 går over Steinsfjorden, og har alltid dårlig is. Ringerike brannvesen og firmaet «Hode over vannet» pleier å øve her.

Det var kaldt, og alle øvelsene ble gjennomført med tørrdrakt for å få nok mengdetrening. 
Elementer som ble gjennomgått var:

  • Teknikker for egenredning 
  • Bruk av kasteline
  • Kameratredning – fra enkle til nesten bevisstløse som ikke kunne gjøre noe selv.
  • Sikre redder og skjøte kasteliner når den som har gått gjennom er langt unna
  • Hendelseshåndtering
  • Hypotermi
  • Banakmodellen

Jeg må få skryte av instruktørene Stijn Van De Velde og Kriki De Smet (DNT Asker) (de har også tatt de fleste av bildene, og Juel Viktor Grande som stilte til disposisjon div tørrdrakter etc.

Opplegget er en del av DNT Oslo sitt opplegg for å utdanne  turskøytefrivillige Turledere.

Med et slik nivå er det satt en ny standard🥇, og selv om mye var kjent for min del, ble det å få mengdetrening og utført en del elementer veldig nyttig.

Det skinte igjennom på både små og store detaljer at dette var det lagt ned mye arbeid bak, feks når vi kom tilbake til bilene og skulle skifte var det varmt vann til å tine skolisser 🤩

Alle glade før start.

Fin gjennomgang slik at vi viste hva vi gikk til.

Kroksund

Den dårligste isen ble spart til slutt.

Instruktørene hadde full kontroll.

Makkerpar som øver.

Egenredning

Vi flyter bra i tørrdrakt, men du får øvd på teknikken likevel på en meget bra måte.

Sparke med beina.

Kasteline

Vente på at makker drar deg opp.

Vipps så er du på kanten

Hjelpe til med beina

Og når overkroppen er innpå.

Så blir du fort på bærende is.

Øvelsen ble avsluttet på isen med en katastrofeøvelse, hvor 3 av 10 deltagere var i masseplump på den dårligste isen. 

  • En deltager skulle komme seg opp selv, men brukte lenger tid enn forventet pga isen.
  • Deltager nr 2 var skadet og trengte hjelp for å komme opp
  • Deltager nr 3 var nesten bevisstløs og markøren veide ca 100 kg! 

Jeg ble valgt som turleder (Skadestedsleder) på siste øvelsen, som også gikk på tid. Deltager nr 3 skulle i banakmodellen. Meget lærerik øvelse og alle hadde stort utbytte av øvelsen.

Klar før start.

Pakking av kasteliner hører med.

Bevistløs markør på 100 kilo er litt av en prøvelse.

Hode fikk kjørt seg, delte de inn i lag.

Halvdød mann markør inn på isen.

Og i Bandakmodellen. Hindre varmetap, og hypotermi = dvs nedkjøling.

ChatGPT – om øvelsen den 14 januar

På en bitende kald 14. januar samlet frivillige fra Den Norske Turistforening (DNT) seg ved Kroksund, rustet til å lære om avansert isredning på tynn is. Med isen som en nådeløs utfordring, tok deltakerne seg ut på isen, klar over risikoen som lå foran dem.

Gjennom intensiv opplæring i egenredning og kameratredning, ble deltakerne utstyrt med de nødvendige ferdighetene for å håndtere en potensiell nødsituasjon på isen. De lærte å bruke ispigger, tau og andre redningsverktøy for å dra seg selv og hverandre opp fra det kalde vannet.

Men det var under katastrofeøvelsen at alvoret virkelig ble tydelig. Mens noen deltagere simulerende falt gjennom isen, ble virkeligheten plutselig altfor nærværende da tre av ti deltagere faktisk gikk gjennom isen. Én av dem klarte å redde seg selv, en annen ble reddet med mindre skader, mens den tredje kjempet mot bevisstløshet.

Med hurtighet og presisjon kom redningsteamet til unnsetning, drillet av DNTs erfarne frivillige. De utførte livreddende prosedyrer, stabiliserte den skadede og fikk den nesten bevisstløse deltakeren trygt til land, hvor medisinsk personell ventet.

Den dramatiske hendelsen tjente som en vekker for alle tilstedeværende. Selv i et kontrollert miljø som dette, kan isen være nådeløs og farlig. Men gjennom grundig opplæring og beredskap, kan vi redusere risikoen og være bedre rustet til å håndtere uventede situasjoner på isen. DNTs dedikerte frivillige fortsetter å jobbe for å spre denne viktige kunnskapen, slik at flere kan nyte vinterlandskapet sikkert og trygt.

Den ble litt amerikansk…😆


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder