21 mars

Hei, vært en større runde, det ble lagt masse bilder/info på iskart.no

Men isen er hard, og når jeg borrer ca 20 cm ned kommer det ikke vann opp i hullet. Dvs at isen ikke er i nedbryting. Målte faktisk 32 cm i sundet ved Frognøya.

Snakket med en som hadde skøytet på ski fra Storøya, og over til Bønsnes. I går var det ca 2.5 cm ny stålis i råka ved Storøya. Så isen har styrket seg i det siste.

Startet ved råka ved Utøya, isflata har havnet på ei side.

Og på andre sida, fryst sammen.

Men er et stort flak som kan løsne.

Neste stopp var brua ved Storøya.

Mer skispor etter TJ. Sørpelag oppå isen.

Her målte jeg.

Snø/sørpelaget.

30 cm istykkelse.

Isen er hard å borre i på tross av at det ikke er langt unna brua.

Så Vik.

Åpent innerst, men mindre enn sist. Frosset på med mer tynn is.

Mer snø her.

Skal litt varme og kulde for å få skøyteføre her.

Men lov å håpe.

Mulig vi kan få flobelter å gå på.

Overisen har presset seg mot land.

Blitt ei slags råk.

Men tykk is under.

God is å borre i.

Så ble det en runde ut på Røyse og Stadum.

Nordfjorden er utrolig åpen.

Averøya og Ask i bakgrunn.

Onsakervika og Tyristrand bakerst.

Mot Vikersund.

Tverrs over ved Gomnes

En del råker på kryss LG tverrs.

Mot Nakkerud.

Har vært mye råker her. Men minket.

Frognøya til venstre.

Holsfjorden rett frem

Mot Storøya – Purkøya og Utøya til høyre bakerst.

Snødriver utpå.

Det samme mot Finnemarka.

Ned til Bønsnestangen. Grov is, men solid

32 cm!

Mer snø i sundet her.

Et stykke ut til stålisen.

Mot Svartøyene.

Ingen som badet i dag.

Fryst ved land igjen.

Forøvrig er det mye snø i vårt området. Det tykke streken er vannskille øst/vest, de blå er mellom vassdragene. Rødt er det som skal gjennom Tyrifjorden – dvs Begnavassdraget. Så det vil komme mye mye vann, når snøen smelter, og det skjer raskest når det er plussgrader hele døgnet. I tillegg tar det tid før vannet har rent hele veien fra toppen av vannskillet. Det tar ca 6 timer fra di åpner lukene i Killingstrømmen dvs ut av Sperillen, til de kan øke produksjon i Hønefoss. Strekning er ca 27 km lang.

Men det kommer mer vann, og de har startet å tappe ned Tyrifjorden. Ser du på vassdraget til høyre for rød merking skjønner en hvorfor Glomma blir så stor! Enormt stor areal, men også Begnavassdraget er stort og Drammensvassdraget og elva ved Drammen blir stor ved mye nedbør/vårflom.

Så vannføringa vil tære på isen fra undersiden, og virvle opp varmere vann. Men begge deler blir påvirket av været…..

Kategorier: Turskøyter

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder