Mer rydding

Sol og 18 grader ved start.

Inn Bønnerudveien.

Her ligger uavhentet tømmer fortsatt.

I krysset ned til Bønnerudtjernet er det på ut merket sommerstid. Gamle Pilgrimsleden gikk her.

Den stien er nesten ikke i bruk.

Her kom stien ned.

Merking som Pilgrimsled henger fortsatt en del steder.

Jeg skulle rydde blåmerka sti.

Her gikk Pilgrimsleden

Og her.

Merket henger fortsatt også her. Har gitt beskjed, og sagt meg villig til å fjerne de jeg veit om.

Stien fra Torgseter er ikke mye i bruk.

«uthuset» er under restaurering, skal det bli hytte?

Mot Retthella er det en liten bekk og fint å raste.

Men gjenngrodd.

Heldigvis bare ca 500 meter å gå fra veien, men trenges en del rydding.

Ned til Retthellaveien

Rast ved vannet.

Fisken hoppet og spratt

Grønn var dagens tur.

Ble ei langøkt, og varmt.

Så ble et bad etterpå.

Ikke mange på stranda.

Regnet på vei.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder