Dagens tur i regnværet gikk til Hurum-/Burudåsen naturreservat (511 dekar, bevare et tverrsnitt av kalkfuruskogutformingene) ble opprettet9. juli 1993 og danner en markert nord-sør gående kalkrygg (cuesta) øst for Steinssletta og ligger devis i kommunene Ringerike og Hole. Åsen er dominert av en forholdsvis urterik kalkfuruskog med gjennomgående betydelig moseinnslag. Det finnes fragmenter av kalktørrenger.

Fin utsikt over Steinsletta

Turen vi gikk er en del av 10 på topp turene i Ringerike, men merkingen blir fjernet og rutebeskrivelsen er ikke veldig god. Dette i kombinasjon med at punktene til sporet ligger flere steder feil gjør det litt knotete.

GPS tracking – blå er dagen tur, rød var første forsøk .

Åsen har flere navn lokalt

Buruåsen -Buruknatten

Hurumåsen -Hårumåsen

Kalkverksåsen etter kalkverket som lå der.

Ønsker noen å gå den, kan de sende meg en Pm så kan jeg sende GPX fila


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder