Det var planer om å kjøre ei scooterløype over Burudåsen. Trasen måtte synfares

Her på toppen, gå de fleste til venstre og opp på Burudknatten og langs Hurumåsen. Løypa skulle gå rett frem og i kanten av reservatet.

Reservatet starter her, og går sydover.

På jordet ved Bure, rett under Buruknatten

Den er ganske høy

Heldigvis var ikke jordet pløyd, lettere å ta bilder da.

Det overheng på toppen av Burdåsen eller Burudknatten som den også blir kalt. Står på jordet på nedsiden.

Ikke lett å kjenne seg igjen, selv for oss lokale. Men til høyre ligger Vaker, og helt på høyre kant ligger gården Bure. Hint – På toppen av ryggen skimter du høyspentlinja som går fra Ringerike sykehus og opp til Løvlia.

Helt til venstre ligger Hesselberg.

Så et veldig stort ekorn

Bra fart i det også.

Går en gammel vei, sikkert fra før det ble veiskjæring like ved krysset til Kalkverket. Der er det så bratt at det ikke går å passere med hest.

Sett nordover, gården Bure til venstre.

Du ser det er glattet for scooterløypa.

Lite biler ved Kalkverkets utfartsparkering. En trailertilhenger, og en maskintilhenger hadde fylt opp plassen. Ser ut som det er en bilist som har vært veldig i tvil og tatt noen ekstra runder før han fant ut hvor han skulle! 

Her er det tre valg, høyre Åsa, rett frem Vollgata til Steinsletta eller høyre for å komme til Norderhov.

Mye årrygger i område, mye stier også. Blir nok noen turer her i vår.

Glattet for skiløype her også.

Her ser vi hvor skiløypa skulle gått, det er glattet på pløya, Gyrihaugen rett bak på toppen av Krokskogens rygg. Snø i høyden, bart og sykkelføre i bygda.

Ca 250 meter syd for Hovedparkeringsplassen ved Kalkverket utfartsparkering, er det plass til 8-10 biler om de parkerer rett. Mange starter turen i Burudåsen/Hurumåsen herfra. Noen starter også turen til Gullerudmarka herfra. Det er et ra utvalg av både stier og veier å sykle i område opp mot Klekken/Ringkollen. Mange stier går på toppen av åsryggene. 

Ikke så lange turen, men kan ikke huske å ha vært rundt her, selv om jeg jobbet på Kalkverket for snart 40 år siden.

Dette ble insta innlegget.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder