Jeg gikk en tur i område jeg er oppvokst i, min gamle far var med å bygge ungdomsskolen i sin tid. 50 år siden. Så tok mye bilder på turen.

Forøvrig ønsker kommunen dessverre å bygge ut boliger i dette flotte område, men fylkesmannen er heldigvis i mot.

Det er mange flotte utsiktspunkt på stien som går fra toppen av Rudvangveien og på kanten mot Kjellerberget (vanntårnet). God utsikt over store deler av Steinsletta.

Det er en flott stor og tom parkeringsplass på ungdomskolen. Legg merke til at porten er åpen…

Jeg parkerte på utsiden.

Gikk gangveien langs med Koksrudjordet, vi ser rester av der hvor skiløypa har gått.

Gården Koksrud. Flott gård som ligger fint til.

På Koksrudjordet går skiløypa som blir kalt for «Italia» da den ser ut som en støvel ala Italia på løypekartet.

Veien inn til vanntårnet, toppen av Rudvangveien, det vil si helt på toppen av Steinsåsen.

Her går stien inn også, til høyre.

Når boligfeltet her ble bygget, bodde de med høyest rang på toppen, det vil si den gangen på 70 tallet – Flyvere i SAS og Braathen.

Fra toppen her ser du hele Krokskogens rygg inkl Ringkollen, og deler av Steinsfjorden.

Noen få av de flotteste tomten har utsikt også til vest og hele Steinsletta og mot Vikerfjell etc.

Her ser vi mot Hønefoss og Norderhov.

Panoramabilde!

Gyrihaugen er høyeste toppen på bildet.

Flott tursti innover i området langs toppen på selve ryggen på Steinsåsen.

Det går en litt bratt sti ned til stien og Kongoløypa. Den heter Valborgstien, oppkalt etter ei som bodde på i Steinsåsen, og jobbet på Brenna (eller motsatt)

Stien havner ut omtrent ved «Valborg krakken»

Best å gå denne turen på våren før det kommer løv på trærne, det ser du mest.

Det er laget provisorisk merking, som har stått i en del år.

Veien inn til vanntårnet.

Veien ut fra vanntårnet, akkurat der boligfelt begynner i dag.

Flott utsikt mot Selte.

Flott utsikt mot Moesmoen og videre vestover.

Den runde hvite tanken ligger ved Fegata. Moesmoen i bakgrunn, her går skiløypene på vinteren, og er et flott område å sykle på om sommeren.

Gården Bergebråtan rett ned, Bekkebråtan litt lengere bort. Mo gård bortest. Hurumåsen til høyre.

Vidvinkelbilde av samme, Selteveien går i midten og E16 til Høyre i bilde.

Bratte stup

Faktisk stupbratte, men her er jeg oppvokst. Og dette var vår leikeplass. Ikke mye CE merka her.

Smale stier noen steder, her må du ikke skli….

Vi bygde hytter her, og det gjør de fortsatt!?

Som ingeniør, hadde jeg nok tatt presenningen som tak, litt tettere?

Flere utsiktspunkt lenger sydover.

Her ser vi rett ned på Kongoløypa hvor det ligger litt is, ligger i le, nordvendt. Her holder skiløypa seg best, men sola ser du ikke her på vinteren.

Mosmoen, Sørumgårdene til høyre. Fjellrekkene i bakgrunn.

Mosmoen og her ser en hvor flat Steinsletta faktisk er.

Vanntårnet

Merket – er en evig diskusjon om hvilke kleiv som er hvilke og hvordan det skal skrives. Men der hvor Skiløypa går er Urskleiva i mitt hode, Brennekleiva mener jeg ligger rett ved Brenna og der hvor hoppbakken Brennabakken var i sin tid.

Ufattelig mange små stier i område.

Hovedstien opp fra Jomfrulandsveien til Vanntårnet.

Hovedstien ned fra Vanntårnet til Jomfrulandsveien. Mye brukt sti

Når du kommer ned fra stien og ut på Jomfrulandsveien, havner du på Koksrudjordet/Viksenga.

Viksenga og Borgeng («Ring bygg» på folkemunne~ heter vel egentlig Byggtorget) her går det en sti som er ok å sykle feks til Rytteraker, Vik etc.

Sydover mot Kjellerberget. Du er på bygda når de lager ved!

Jomfrulandsveien nordover mot Rudvangveien, Koksrudjordet på høyre hånd.

Mange bruker Jomfrulandsveien som turvei, da den nå er stengt for gjennomkjøring med bom. Det har også fra gammelt av et annet navn på folkemunnet «Promilleveien». Fint å sykle her. 

Husmannsplassen Steinsrud som ligger ved Koksrudjordet på Jomfrulandsveien mellom byggefeltet i Steinsåsen og Kjellerberget.

Her er det fint å hoppe på sykkel.

Her er selve hoppet, noe vi også gjorde på vår tid.

Viksåsen til høyre, gården Koksrud rett frem, byggefeltet til venstre.

Flott utsikt, perfekt sted å ha skiløyper!

Krokskogens rygg, her er det sol omtrent hele døgnet!

Gjett hvor skiløypa har gått!

I nordhellingene på Viksåsen er det tæle fortsatt.

Slutten av byggefeltet i Steinsåsen, det er her kommunen ønsker å bygge ut videre sørover, og ta et viktig turområde.

Vidvinkelbilde av samme.

Steinsåsen og Koksrud sett nordøstover.

Koksrud er en fin gård, meget hyggelig folk også.

Ungdommer går absolutt korteste vei til ungdomsskolen, så også her!

Stien inn i skogen mot skolen og inn i Viksåsen

Flere poster for skolene i område, Vik er barneskolen.

Viksåsen er reservat, Biliåsen er vernet. Bra skiltet.

Løpebanen på ungdomskolen, laget av min far på 70 tallet med bulldoser. Ikke mye brukt lengere.

Retning nordover.

Her pleide de coole jentene og gutta stå å smugrøyke på 80 tallet.

Sydsiden, asfaltering hadde gjort seg. Har et av mine første minner herfra, må ha vært i 72-73 hvor jeg fikk styre bulldoseren en Caterpillar D7! Jeg tråkket på bremsen, og dro i spaken, den snudde fort, og jeg holdt på å kjøre i veggen…. bra jeg satt på fanget til min far?. Men tenker på det når jeg går her.

Broa over det som var E16 den gangen skolen ble bygget. Høy og skummelt å se ned!

Nordover, vi set E16 til høyre i bilde. Myre-kiosken lå rett bak det røde bygget.

Fra broa og sydover mot Vikstoppen. Vi skimter Storøya og Finnemarka i enden av veien der det åpner seg.

Her ser vi broa og gamleveien, samt gang og sykkelveien. Da jeg begynte på barneskolen måtte vi ta bussen 2 km da den ikke var bygget.

Selve ungdomskolen, hvor ryktene sier at det blir 40 år til sommeren at vi gikk ut av 9 klasse her. Tror det må være en stor regnefeil…..?

Da var porten låst og lukket.

Glad jeg parkerte på rett side.

Dagens rundtur. Passe tempo.

Her syns den litt bedre,

Ble da litt trim.

Dette ble insta innlegget.

Forsatt flotte solnedganger

Typisk ved det vindværet vi har nå.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder