Dagens tur startet ved nordre svingen i Dronningveien i Grøndokka

Her går det inn en liten vei til ei bebodd hytte.

Flere små hytter oppover veien, som er gamleveien til Retthella

Noen har gått skoa av seg

Innerst i veien går denne «blåmerka» med billakk? Vi si denne på Nærturen på Trøksle

Stien/ hesteveien, plan var å følge den til NATO-anlegget i Åsa…. det var slik jeg trodde. Ingen andre stier på noen kart som jeg har.

Men den gikk bare oppover.

Ganske braskete også, naturskog

Gaukesyre/gjøkesyre til venstre – Hvitveis til høyre

Etter litt ble merkinga litt hvit, og veldig utvasket med små blå merker….

Men gikk en slags sti/dyretråkk

Oppover og oppover, vi ser Ramberget

Vi havna i ura, som var vardet.

Bra utsikt mot Steinsfjordens nordre del

Her trives huggormer, men 8 grader og vind…

Mer høydemeter og vi ser helt til Vikersund.

På toppen av raset, var det igjen blåmerket. Kjente igjen merkinga fra toppen av Pipesteinen. Dvs dette må være stien opp selve Pipeskaret

Her ser du punktet de fleste ser Pipestein fra.

Jeg skjønte at vi nærmet oss Pipesteinen, stoppet og sjekket GPSen. Den er faktisk bak treet på bilde mitt i glaninga?

NB tykk mose oppå store steiner, så vær forsikring hvor du trår, fort gjort å skade seg, hvis du er for rask her.

Helt hvor høy den er er ikke lett å si. Hvor skal du måle fra? Men en 15-20 meter er den nok. Bildet tatt fra sør. Dette ble 1 bilde på Instagram , bra respons.

Bildet tatt fra nord

Det henger et tynt tau, sikkert for å dra opp et topptau.

Ser ut som relativ enkle klatring i risset opp.

Konemor var glad, litt artig å havne her, når målet var nede i Åsa ?

Pipeskaret er meget bratt, og kan ikke klatres ned uten noen form for sikring. Et tau på 20-25 meter gjør seg her. Det er meget bratt klyving opp.

Utsiktspunkt til Pipestein sett fra nord, Tyrifjorden i bakgrunn.

Detaljbilde av samme

Typiske bilde av Pipestein sett fra utsiktspunkt hvor kjentmannsmerke og 10 på topp kassa fra i fjor står.

Noen kjenner igjen skjæret i Lårviktjern

Her sto konemor når vi gikk her i påsken. Se bilde

Lårviktjern er et flott sted

Men benken/bordet var blitt ødelagt/demontert…

Til å med skiltet har de brent opp. Det er uvante folk i marka om dagen, og allemannsretten blir fullstendig misforstått.

Retthella og rett sydover

Ned Gamle Retthellaveien – vi ser Sundvolden hotell og Tyrifjorden meget bra.

Litt lengere ned er det blitt tatt ut litt tømmer, ny utsikt!

Vi ser SOS – Finnemarka i bakgrunn

Maigull blomster flott

Det er høgd i området, og det har blitt en liten parkeringsplass. Vi skimter Dronningveien.

Nærbilde av samme. Vi kjørt opp i dag, da vi måtte spare litt tid.

Her er ruta i rødt.

Ble litt knoting..

Ble også noen høydemeter

Her ser du vi leita etter stien og ikke gikk optimalt.

Du må gå helt rett i Pipeskaret for å komme opp

Flere små Pipesteinen/gygre i område.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder