Men fikk da tatt 10 på topp posten ved Skardstjern. Hadde tenkt å prøvd å ta en eller flere av stedene som mangler bilder, men været føltes veldig ustabilt. Noe som visste seg å stemme. Så derfor lokaltur.

Grønt og fint i krysset ved Åsaveien. Her ser vi nordover.

Her ser vi sydover, skimter Steinsfjorden til høyre i bildet. Det er plass til 2-3 biler, der hvor den ene bilen står.

Mørke skyer over Røyse. Vi ser Steinsfjorden, Steinsåsen og spissen på Herøya. Kan bli en våt tur….

Elvika sett fra Abramrudveien.

Her ser vi hele Åsa, tangen som stikker ut heter Elviktangen. Bildet er tatt nordover.

Abrahamrud veien krysser blåmerket sti opp til Mørkgonga:Skardsveien.

De aller fleste går rett forbi her. Sletta går under navnet Paradissletta.

Går eller sykler du ca 100 meter nordover etter du har passert blåmerket sti opp til Mørgonga/Skardsveien kommer du til et flott utsiktspunkt.

Regnbyger over Holebygda. Vi ser Småøyene i Steinsfjorden, Vik og Steinsåsen, samt spissen på Herøya, Loretangen og Stein gård til høyre. Du skimter Hole kirke også.

Utsikt over Åsa fra Abrahamrudveien. Helt til venstre nordspissen av Herøya. Regn over Haugsbygda og Hønefoss.

Det ligger an til værskifte.

Mørkgonga ligger til høyre i bildet, som er tatt rett ved Abrahamrudveien.

Det regner bra over Bønsnes og Røysehalvøya. Vi ser Pipeøya og Vik. Den store øya midt i bildet er Store Svartøya. Fra denne vinkelen, ser Frognøya ut til å henge sammen med Bønsnes/Røysehalvøya.

Mørkgonga Naturreservat  er langt, området som er vernet er ganske stort og 4.8 km langt.

Skilt som viser vei i Skardsveien. Nytt skilt, stien til Mørkgonga har det gamle skiltet.

Gule steiner langs Skardsveien. Litt fascinert av gulfargen på disse.

Naturens kunst er flott.

Mye regn på vei over Holebygda. Dette blir en våt tur. Det blåser kaldt, og det er 4.7 grader på målestasjon på Kronprisens utsikt. På med regntøy, noe de andre jeg så på turen ikke hadde på seg.

Sundvolden til høyre i bildet, Vik og Steinsåsen til venstre. Neglesprett 7 juli, selv med fleece og regntøy er uvant, la igjen hansker/vanntette vindvotter hjemme. Er jo midt på sommeren.

Steinrøysa øverst i Skardsveien. Det er flott og se opp på disse mosekledde steinen i raset.

Noen har satt opp et skilt, i portalen som det delvis knekte treet har laget nesten øverst i Skardsveien.

Sundvolden til høyre i bildet, Vik og Steinsåsen til venstre. Neglesprett 7 juli, selv med fleece og regntøy er uvant, la igjen hansker/vanntette vindvotter hjemme. Er jo midt på sommeren.

Flott lys over Hønefoss

Står i værskille, i kaldt regn, men nordre delen av Steinsfjorden har oppholdsvær. Gullerudmarka til venstre i bildet.

Mørkgonga i regnvær – sett fra Abrahamrudveien. 5-6 grader og massivt regnvær. Mørkgonga er det mørke feltet midt i bildet. Ser ingen på kanten der nå.

8 grader ved bilen

4.7 på Opk stasjonen på kleiva – rampa

Måtte bare ta bildet av regnet og temperaturen…

Her er ruta.

Etter kaoset som har vært har fylkeskommunen vært nødt til å ta grep. Det har stått over 100 biler langs veien. Har ikke vært mulig å komme forbi med utrykningskjøretøy.

Så nå må du være tidlig ute, eller sykle siste biten. Turen opp til Mørkgonga og Gyrihaugen har blitt en Instagram hit, og mye brukt.

Instagram fikk disse og Markadatabasen fikk disse 12


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder