Nok en post måtte settes ut.

Kryssing av Lomma ved Monsebråtan

Dette er vel et av få steder i marka, det ikke er bru over elv. Støpt plate traktorer og biler kan passere over. Det er ei gangbru også. Men her har noen syklet over fra syd til nord. På sporet ser vi at farten har ikke vært stor, eventuelt at promillen har vært høy. Kan være glatt slike plasser på grunn av litt alger, så ta det med ro.

Utsikt nordover – nord for Monsebråtan

Vi ser mot Elgsbrenna til venstre og Kampevaddammen ligger på baksiden til høyre. Vi går i ei gammal slepe.

Utsikt sørover – nord for Monsebråtanog vi ser mot Monsebråtan.

Bra med ved på Dnt Presthytta

Er noen favner klar til en lang vinter.

Dnt Presthytta ser ikke ut til å være så mye i bruk, selve hytta kunne trengt et strøk maling også. Artig lita koie, verdt et besøk.

Uthuset på Presthytta ser ikke ut til å være så mye i bruk, selve uthuset kunne trengt et strøk maling også. Artig lita koie, verdt et besøk. Det er et bord rett til høyre, som Kjell er siktet seg inn på, på tide med litt mat og kaffe.

Flott gammelskog i Krokskogen Naturreservat

Dette er for meg det ekte Krokskogen. Var så flott at den tidligere tømmerarbeideren jeg var på tur med nesten fikk ei tåre i øyekroken.

Flott rotvelt inn i Krokskogen Naturreservat

Rotvelt kan være veldig skumle, spesielt på våren og hvis det har blitt kappet. Når tælan går, velter det ofte tilbake.  Kjell som er tidligere skogsarbeider har kunnskap, og står på siden selv om denne ikke så skummel ut.

Flott gammel trase i Kroksogen Naturreservat

Dette er rett sør for sersjantmyra.

Kjell kjentmann går først

Kjell kjentmann skuer utover Sjersjantmyra

Vi står i en gammel løypetrasén, som går sammen med stien her, ei flott myr, men historie du kan lese om i kjentmannsmerkeboka 2020-23.

Drill er kjekt å ha, når merkene skal festes. Det settes ikke skuer i furu, men ei raie brukes mellom.

Disse posten gjør seg ikke selv, mye arbeid ligger bak, og når det er gjort, må skilta opp før lansering. Kjell kjentmann har nødvendig utstyr, og lokalkunnskap.

En Kjentmannsmerkepost blir til – Sjersjantmyra

Flott område, Posten ligger like ved stien og den gamle skiløypa.

Her fjerner Kjell det lille blå plastbåndet som er et tegn på at her skal det være en Kjentmannnsmerkepost.

Dette er ei flott myr, måtte bare ta noen bilder. Vi skulle gå til ei gammal slepe, etter å ha satt opp en kjenmannsmerkepost.

Posten er på plass, og Kjell har pakket sekken. Da er det bare å finne ei rute tilbake, helst en ny vei, for å se litt mere på samme tur.

Flotte furuer på Sersjantmyra

Her er ruta vi gikk (grønt), mot klokka, og delvis skauleis. Blå var rute til, rød var tilbake.

Sjersjantmyra er flott

Kjell kjentmann skuer utover

Stang for saltstein ved Sersjantmyra. Kjell ser etter viltkamera – men vi fant ingen. Mye tråkk på denne plassen.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder