Det har vært litt avisskriving om denne råka, så måtte ta en sjekk.

Flott lys ved Onsaker.

Røyse er et flott sted

Råka fra Storelva er innenfor det skraverte området, men ser at nivået i Tyrifjorden øker, det har blitt innløpsos i Steinsfjorden ved Sundøya. 

Både Jarle og jeg reagerte på at den gikk så langt bort, burde muligens vært ei stripe rødt langs land mot Tyristrand på iskartet. Men er en unormal vinter, og det må være ekstrem vannføring til å være i midten av februar. 

Hadde en samtale med Ragnar B. , han bor på Gomnesfeltet og ser rett ned på Nordfjorden. Han er skipper på Tyra og Torbjørn, samt isfisker. 

Han syns dette virker litt som det er om våren, og at vanntemperaturen i elva må være høy, siden isen fra Busund og ut er borte. 

Han sier at det er normalt at oset blir slik som nå, mot Tyristand, men at det nå har skjedd utrolig fort.

Flott lys ved Vikersund, med du ser råkkanten langs land

Denne er stygg

Det som er før det stikker opp er tykk is med vann på.

Ikke så lett å skjønne for menig mann

Råka mot Bønsnes, tipper den stopper ved den tykke isen ved Frognøya

Alle hullene er tynn is 2.6 cm sørpeis! Med snø på.

Overvann rett før

Det som ser skummelt ut er tykk is, men råka og det som stikker opp er 60 cm til en meter som er tynn is med snø på’

Det vil ikke forundre meg om ikke noen går gjennom her i helga!


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder