Kort tur på litt nye veier.

Egentlig en sykkel ti på topptur, men det var meldt regn, og jeg var kjent her for mange år siden når vi rei på tur her med Rideskolen på Busund. Flotte stier.

Fotballbanen var i bruk, ikke helt i vater, og «barna» var ganske så store, men bra innsats 🤩. Her er det benker også.

Vått mange steder.

Ble da noen meter ny sti om ikke annet.

Ble også en kveldstur på Stolpejakt på Svendsrud.

Var på General og skulle spise pizza. Men der var det kaos, ventet 1.5 time på maten, og så lenge greier ikke jeg sitte stille på en dårlig stol, så derfor en tur i skogen…

Innom barnehages leir Trollhaugen.

Veien mellom idrettsanlegget på Svendsrudmoen og Travbanen er en meget brukt turvei for holeværinger. Den er dessverre nesten ubrukelig om våren og etter større nedbørsmengder. Da står store deler av veien under vann, og man må balansere på noen planker som er lagt ut for ikke å bli våt og sølete på beina.

Hole Lions tok på seg ansvaret for at veien skulle komme i skikkelig stand slik at den kan brukes uansett vær. Da dette ville komme til å koste noen kroner til drenering, grøfting, markduk, pukk og grus, kontaktet vi Avonova på Helgelandsmoen og Naturbarnehagen som er daglig brukere av veien, og de ville gjerne være med på en økonomisk dugnad. Det samme ville Røyse Vel. Dermed satte Hole Lions i gang med å ruste opp veien.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder