Da ble det en variant av 10 på topp som startet i dag. Vi valgte å gå nye stier og rote litt rundt i Krakstadmarka. Det skal bygges 500 boliger her var det en som sa. Men det ser skummelt ut det som er gjort nå, fjerne vegetasjon og trær, er jo et område med leire, og det er steder det er rast ut. Men artig med nye stier.

Er en liten parkeringsplass på toppen. Vi startet der.

Greie beskjeder.

Mye flis, var litt i tvil om veien, for det gikk en sti til høyre, men endte i en flishaug.

Åpent, Bjørker står igjen.

God utsikt mot Hønefoss.

De jobber i området, så en fridag er lurt valg.

Opphugget flis på veiene.

Her er det lett å gå, flott utsikt over Hønefoss og Storelva.

Blir noen stopper.

Et av flere utsiktspunkt.

Må nesten oppleves, ikke lett å fange opp på film.

Det er hugget kraftig ned, flott for utsikta, men usikker på det geotekniske.

Vi er ca 2 km fra det store raset i Hovsenga, rett nordover på bildet.

Storelva og Petersøya sett fra Krakstadmarka

Landskapet ligner.

Positive skilt, er eller mye riding og motortrafikk forbudt skilt.

Merket viser at det er en 10 på topp-tur her.

Her er en del raviner, heldigvis en planke å trå på, men tørt nå.

Gården Hårom, trodde de gikk en sti langs jorde, men så ikke noe.

Sikkert god matjord her.

Maigull

Gullstjerne

Vi snudde i Krakstadveien. Kjedelig å gå asfalt gjennom byen, slik 10 på topp har lagt opp til. Det er gode muligheter til å lage en rundtur, men en del av stiene ble nettopp ferdige.

Her på toppen er et av utsiktspunkta. Så mulighet for litt trim.

Står ved punktet, ikke noe postkasse, ikke noe lapp, ikke 2 merker som er årets merking på at du er fremme. Jeg gikk for langt første gangen, så heldigvis gikk ruta tilbake samme vei. Mister litt gleden når du ikke helt ser målet, eller bommer.

Ga beskjed til 10 på topp, så de får opp 2 merker.

Traktorveier i Krakstadmarka.

Her er det nok dårlig grunn, og leira har rast ut.

Det ligger en geoteknisk rapport fra NGI 2012 på

https://webdav.ringerike.kommune.no/webdav/Formannskapssaker%20-%20høst%202012-%20vår%202015/12%2012%2004/260-12%20Krakstadmarka/260-12-4%20Rapport%20fra%20NGI.pdf

Det ligger også en Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Tanberglia

https://webdav.ringerike.kommune.no/webdav/Formannskapssaker%20-%20høst%202012-%20vår%202015/12%2012%2004/263-12%20Tandberglia%20boligområde/263-12-3%20Planbeskrivelser%20med%20konserkvensutredning.pdf

Kommunedelplan for Krakstadmarka – Planbeskrivelse med konsekvensutredning og ROS-analyse

Krakstadmarka – Ringerike kommune

https://assets.website-files.com/6130c337f4e75de6c1c1a077/61922138dc1f6904e6b4ce25_4.%20ROS%20Planbeskrivelse%20med%20KU%20Krakstadmarka%202015%2006%2013.pdf

Har jo Hovsenga og Gjerdrum i minne, når du møter leire slik.

Blåveis, hvitveis og hestehov på samme bilde, men de virker ikke som gode naboer, har til dags dato ikke sett de slik at de står sammen, så dette er den foreløpig rekorden…🙈

Her går stien på en brink langs Storelva.

Hønefoss Arena og stien Elvelangs sett fra Krakstadmarka.

Vi går en knøttliten sti på østsida, nesten et dyretråkk. Lite vann i elva.

Lite vann i Storelva

Mulighet til å gå opp skråningen til en avmerket sti. Men du havner inne på et gårdstun – helt unødvendig.

Mulighet til å gå på «stranda» langs elva.

Vi går en sti langs elvebredden på Krakstadmarka-sida. Greit å vite om disse grunnene før packraften tas i bruk.

Opp her må du gå for å komme til den andre stien, bare et dyretråkk nå. Ca 50-60 meter ser det ut til.

Litt skrå sti, bort til pumpehuset.

Fortsatt snø i Krakstadmarka. Her hadde nok selv «Milslukeren» gitt opp, men dette er nok siste snøen i hønefossområdet, vil jeg tro. Vi er ved pumpehuset merket Dalsbråthen, selv om vi er i Krakstadmarka.

Mange på tur Elvelangs i Schongslunden.

Vi ser baksida av Dalsbråthen.

Tennishallen

Mye lyd fra området.

En del strøm i vannet her.

Pumpestasjon.

Slik har mye av området vært tidligere.

Høgskolen i Buskerud slo seg for noen år siden sammen med sine søsterskoler i Telemark og Vestfold, og heter i dag Universitetet i Sørøst-Norge.

Ved campus Ringerike er nå det lagt flis på turstiene inn i Krakstadmarka og opp til Tandberglia.

Men det er fjernet mye trær, og området må jo bli mye mer utsatt for erosjon, og fare for utglidning. Alle trærne suger jo opp mye vann.

Håper kommunen/utbygger har en god plan på å undersøke området godt nok, og å sikre slik som foreslått, og NGI tok en del korte hull i 201., som er underlaget for planen i 2015z

Det har vært litt diskusjon mellom en geolog og utbygger i lokalavisa. Men så langt er det bare utbygging for det meste på toppen..

Hadde nok sett for meg – steinfyllinger, dreneringer og gjort terrenget slakere.

Men utbygger vil nok få frem utsikten, og grunnarbeid/sikring er meget kostbart.

Artig portal i Krakstadmarka.

Denne må tas bilde av.

Nye stier i området, og mye hugst.

Men portalene- for det er 2 stk blir nok flotte.

Skogsfiol.

Leire i skråningene som stikker ut.

Rasteplasser.

Blir våt på ryggen.

Men fin utsikt.

Flisa blir brun etterhvert. Perfekt sted å ri – bortsett fra at det er forbudt.

Området er verd en tur, men sikkert lurt å ta turen før det blir for mye blader.

Nok et utsiktspunkt.

Mye hugst har gitt mer utsikt.

Schongslunden sett fra Krakstadmarka

Dalsbråthen – Eikli gård på motsatt side.

Selve sentrum.

Nordover

Hvilebrakke i Tanberglia

Det er utbygging i Krakstadmarka, og de har tatt seg tid til å lage bålplass, benker og kubbestol. Tanbergmoen i bakgrunnen.

Ser ut som rester av knuste gravsteiner. Trodde de som regel gikk til resirkulering, dvs at de pusser de ned på alle kanter, og bruker de opp igjen.

Ble en artig runde. De røde er stier vi ikke gikk. Mer enn nok til et nytt prosjekt.

Strava kommer frem til omtrent det samme.

Bålplasser/rasteplasser og utsiktspunkt merker jeg av i appen.

Men det roter til bildet.

Alt i alt en flott tur, men litt bismak ang grunnforhold og geoteknisk sikring, dog uten at jeg kan noe om det, men syns nok det NGI har kommet frem til burde utløse en del tiltak, og mere grunnleggende grunnprøver, ref Hovsenga, rastet på andre sida (Tolpindrud)

Så det å fjerne så mye skog uten tiltak virker skummelt med tanke på all nedbøren som har vært periodevis.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder