10:11 – 12:36

Da har Bærum kommune markert opp på Vestfjorden hvor isen er trygg! De burde lære seg uttrykket farbar is!  Det ble meldt om fine forhold, men en del variasjon.

Gikk en runde med Frode som er lokalkjent (nyttig!) og hadde også mye fin info fra skridsko.net, og info om at isen varier stemmer, men fullt mulig å få seg en fin tur, men det er nedsmeltet is/delvis nedsmeltet is. Områdene med den beste isen er utenfor markeringene, og på de stedene isen normalt sett er mest svekket og ustabil. Så det kreves kunnskap, utstyr og samhold. De forskjellige isobser beskriver vel isen greit nok. Men totalt sett er vel hele området blått på min skala. Var jo partier som det var best å stake og det er vel gult. Best is er i oset fra Sandvikselv og utover, men du gjør deg vel ikke særlig bra – sett fra brua ut til Kalvøya. Men fin mulighet til å finne fine ruter og er vel av den beste isen i Østlandet. 

Men min konklusjon er at de som har lyst kan ta en tur selv inn og gå innenfor sperringene. Blir ikke noe fellestur hit for min del.
Ut i fra bilder/film, ser den brøyta banen på Langen-Våg-Naturisbane best ut, men den brøyta banen på Steinsfjorden Skøyteforening er også fin.

Bærum kommune må lære seg uttrykket farbar is!

Har tegnet inn soner med normalt svekket is, hvor Bærum kommune har sperret og samlet inn info og spor fra 3 stk.

Fint å reise fra tykk tåke til dette.

Det ligger flere båter under vann!

Isen varierte fra fin til mer krevende.

Litt kunst på veien.

Ikke helt nedsmeltet.

Så varierende

Til snøflekker

Gikk med Frode.

Han er meget flink.

Litt sjekking må til.

Forskjellige sund. Gjelder å stoppe i tide.

Noen steder må du bare gjennom, for å finne fin is.

Ble litt staking.

Brua ut til Nesøya. Mye grus på isen, åpent lenger ut.

Slependenrenna.

Hvile på stava klubben.

Mitt spor -sort oppi all infoen.

Passe tur.

Hastigheten og hvor vi hadde den.

Sjekket litt ang en mulig fellestur, men blir på feil sted, og ikke lange turen.

Lett å se hvor den fine isen er!

Så rakk hjem før køen, litt saktere over Sollihøgda, men ikke mye. Så det ble tid til å sjekke Sælabonn. Islagt med ny is.

3 generasjoner over mot Rytteraker.

På Bønsnes – is langt ut.

Litt tynn, og minus 7 og tåke gir ikke mye isbygging.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder