10:00 – 13:30 den 10 Mars.

Natur og opplevelse i fokus😇
Da ble det fellestur. Start på Bønsnes, gikk med brodder over til Frognøya – så flobelter rundt. Deretter delvis på beina inn til land, så flobelter nesten til Onsakervika hvor vi hadde hyggelig bålpause. Så til Onsakervika hvor det var mye flott overis i ulik tykkelse. Så ble mye å lære på denne turen, var vel nesten gjennom alt om is som blir gjennomgått på iskurset. 
Medvind tilbake 🤩. 
Men et ørlite melisdryss opp isen fra i går, så krevende å balansere mellom overis/tynn is og bærende is. Ingen fall! 

Foto er tatt av alle deltagerens, og Mari T har vel tatt flest🤩

Det hadde snødd litt kornsnø på natta, det betyr at det kommer mer snø…

Og det var snø over Ringkollen.

Men ikke noe å se på radaren.

Men det kom litt til. Ser ut som hagel.

Lav skydekke over Holsfjorden.

Klokka 09.40 ringte det en som ville være med, ikke ferdig pakka og skulle kjøre fra Riksen.. antok at han ble 15 minutter forsinka. 😂. Ga beskjed om at det er jo en time å kjøre… Så ikke noe til vedkommende.

Vi gikk med brodder fra Bønsnestangen, og over til Frognøya.

På med skøyter, og det bitte lille snødrysset og at det hadde frosset til gjorde det enda mer krevende å navigere, uten at noe gikk i et hull.

Passering av isbro.

Piggeøvelser, pluss forklare litt om hvor de må passe seg. Press i isen.

Tramper for å lage sprekkmønster.

Passering av råk.

Denne gikk et stykke ut. Tryggest å passere ved land.

Alle trygt over.

Perfekt henge på stava stil😂, de erfarne hviler slik.

Langs østsida.

Artig formasjon på fjellet.

Lagdelt.

Disse er i bruk om sommeren som solplasser.

Ulike bergarter.

Steinen på isen er ikke fra unger, her raser det fra veggen.

Det er typisk at det raser på våren.

Fint å gå her.

Huler også.

Flott is.

Iskunst, blir presset mot land.

Ekstra tur frem og tilbake for å filme.

Tynn is som har sprekt opp.

Åpent under.

Nok til et lite kunstprosjekt.

Rullestein lenger bort. Dyttet opp av isen.

Lett å se skille mellom stålis og sørpeis. Og se den ruglete isen…

Det gule huset, ei salig blanding av stilarter.

Gul is er et dårlig tegn, akkurat som gul snø…

Overis som ikke holder.

Lett å se varmen og vannet som har trengt ned i isen.

Mye bølger på Tyrifjorden – dvs store steiner langs land.

Bålpause, fikk fyr på bålet etter 2 forsøk… var litt vind, litt stor opptenningsved og tente på feil, pluss skjermet ikke lenge nok!

Men mat ble det – ostesmørbrød og pølser i folie.

Vi satt i le.

Bålpauser hører med. Og er viktig på tur.

Litt hit og dit for å komme trygt i land, men Mari fant et bra sted.

Bygde en liten levegg av stein.

Store krefter.

Veit ikke hva betongloddet var til. Ei brygge?

Flott syn.

Fint å se lagdeling.

Endepunktet -Onsakervika.

Demo av bevege seg på tynn overis.

I forhold til å gå.

Viser fint sprekkmønsteret.

Et hardt spark.

Skøyta gikk gjennom.

Rundt og tilbake i medvind.

Svensk formasjon.

.

.

Rundt brygger

Og moloer.

.

Tilbake til det gule huset, eller er det ei hytte nå?

Mange bygg der.

Videre langs land.

Finne den beste isen, samtidig som ikke havne i overis, eller is som ikke bærer.

Skulle vi gå eller stake over tilbake, var litt medvind, ble litt av begge deler.

Noen tok en ekstra runde, går saktere å gå, men hardt for rygg og legger.

Mer drivhus.

Så inn i sundet.

Mer lagdelt is.

Ruta. Og ferdig før tida, siden ingen hoppet av.

Ble 15 km.


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder