Rundtur Kleiva – Retthelltjern – Lårviktjern – Skardtjern – Fjellsetera – Kleiva

Mye vind, men ble 15 km på islagte veier, skare, turstier, vann og rester av skiløyper. Bålpause, kaffepauser etc.Nesten 1000 høydemeter, så trim for flere dager😂 #nærtur #dntringerike #imarka #skiforeningen #truger #brodder #bålmat #lårviktjern #skardtjern #retthelltjern Dagens runde, vi så 2 som jobbet i skogen, og 2 på beina. Parkerte Les mer…

Gullerudmarka Classic – 3 tjern på samme tur

Teksten er hentet fra Markadatabasen: Gullerudmarka er området i den sørvendte, lune Åsakroken mellom Åsaveien, Hadelandsveien, Holsledningen og Fleskerudveien. Det er svært interessant geologisk og botanisk, og også geografisk med mange skarpe åsrygger i forskjellige retninger. Berggrunnen av skifrig kalkstein gir grunnlag for mange og sjeldne karplanter og sopper. Det Les mer…